Trening kulturowy

Aby doświadczyć, jak kultura wpływa na różne sfery życia

 

Współpraca międzynarodowa może być niezwykle inspirująca, motywująca i satysfakcjonująca. Tak się dzieje, kiedy potrafisz działać w harmonii ze swoimi współpracownikami, jeśli posiadasz wiedzę na temat ich preferowanego stylu pracy, potrafisz właściwie interpretować ich zachowanie, wypowiedzi i język ciała. W przeciwnym razie praca z obcokrajowcami może okazać się pasmem udręk i nieporozumień.

System wartości, który determinuje nasze zachowania i postawy, wynika z kultury, w której się wychowaliśmy. Jeśli Twoi współpracownicy pochodzą z innej kultury, istnieje duże prawdopodobieństwo, że operują też innym systemem wartości, co sprawia, że ich zachowania i reakcje bywają dla Ciebie niezrozumiałe.

Szkolenia Brains at Work podnoszą świadomość kulturalną i pozwalają efektywnie komunikować się z osobami pochodzącymi z innych krajów. Projektujemy je przy ścisłej współpracy z Tobą i Twoją organizacją. Szkolenia rozwiną Twoją świadomość kulturową i umożliwiają bardziej efektywną pracę z partnerami z innych krajów.

 

Korzyści

 

- Dogłębna świadomość kulturowa i zrozumienie wpływu różnic kulturowych

- Wiedza i narzędzia do bycia kompetentnym kulturowo

- Lepsze zrozumienie kulturowych wyzwań międzynarodowych organizacji

- Okazja do wzmocnienia kulturowej wrażliwości i kompetencji

- Praktyczne narzędzia do zmniejszenia międzykulturowych nieporozumień i zachowania pozytywnych relacji w wielokulturowych zespołach

 

Szkolenie jest niezbędne, jeśli:

 

- Twoja organizacja rozwija swoją działalność poza granicami kraju

- Ty i Twoi pracownicy coraz częściej współpracujecie z kolegami z innych krajów

- Twój personel staje się coraz bardziej zróżnicowany kulturowo

- Jesteś zaangażowany w międzynarodowe projekty i programy

 

Wszystkie nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb naszych Klientów, standardowo zawierają jednak takie elementy, jak:

 

- Co to jest świadomość kulturowa?

- Wartości kulturowe i postawy (czas, przestrzeń, dynamika grupy, zadania, relacje)

- Style komunikacji

- Międzykulturowe umiejętności zarządzania

- Praca w różnych kulturach

- Rozwijanie świadomości kulturowej

- Kwestie językowe

- Porady i strategie dla poszczególnych krajów

© Copyright 2011 Brains at Work