Rozwojowe

Systemy szkoleń dla grup pracowników o wysokim potencjale, dla osób szukających równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz dla osób chcących zaplanować własną karierę zawodową.

 

Są to m.in.:

 • Zarządzanie karierą
  • jak wyznaczać i konsekwentnie realizować osobistą ścieżkę kariery 
  • jak stawiać sobie ambitne, ale realne do zrealizowania cele zawodowe
  • jak zdefiniować mocne i słabe strony
  • jak tworzyć plan wzmacniania kompetencji zawodowych i osobistych
 • Trening twórczości
  • kreatywne myślenie
  • twórcze rozwiązywanie problemów
 • Aktywny trening antystresowy
  • poznanie mechanizmów powstawania stresu
  • diagnoza własnego stylu reagowania na sytuacje stresujące 
  • poznanie technik radzenia sobie ze stresem
 • Perswazja i zaawansowane narzędzia komunikacji
 • Sztuka zadawania pytań
  • pytania otwarte a pytania zamknięte
  • korzyści płynące z zadawania właściwie sformułowanych pytań
  • techniki zadawania pytań
  • informacja zwrotna w komunikacji
  • aktywne słuchanie
© Copyright 2011 Brains at Work