Projekty

 • Hospital Regional de Colima (Regional General Hospital in Colima)
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków medycznych
  • możliwość wolontariatu
 • Instituto de Cancerologia de Colima (The Oncology Institute of Colima)
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków medycznych
  • możliwość wolontariatu
 • Volkswagen dealership Americas
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków biznesowych
 • Casa Hogar San José Fundacja Amiguito od 2004 roku wspomaga sierociniec w Colimie na wielu różnych poziomach. San Jose jest domem dzieci osieroconych oraz pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin. Wolontariusze odpowiedzialni są za opiekę nad dziećmi oraz wspomaganie ich rozwoju intelektualnego (nauka angielskiego, matematyki), rozwoju fizycznego (gry i zabawy) oraz emocjonalnego (przytulanie, rozśmieszanie i ocieranie łez ;)). Jako wolontariusz będziesz również angażować się w organizację wycieczek, zabaw tanecznych, zawodów sportowych oraz okazjonalnie w prace fizyczne związane z renowacją budynków, sadzeniem drzewek, odnawianiem płotów itd.  
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków związanych z opieką społeczną, psychologią, socjologią, pedagogiką itp.
  • możliwość wolontariatu
 • Centro de Integración Juvenil
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków związanych z opieką społeczną, psychologią, socjologią, pedagogiką, muzykoterapią, terapią kreatywną itp.
  • możliwość wolontariatu
 • Casa Hogar Niños Colimenses and María Ángela
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków związanych z opieką społeczną, psychologią, socjologią, pedagogiką, muzykoterapią, terapią kreatywną itp.
  • możliwość wolontariatu
 • APAC- Centrum zdrowia dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Ośrodek prowadzi intensywną terapię dostosowaną do potrzeb podopiecznych oraz zajęcia ruchowe, muzykoterapię i inne rodzaje leczniczej aktywności.  
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków związanych z opieką społeczną, psychologią, socjologią, pedagogiką, muzykoterapią, terapią kreatywną itp.
  • możliwość wolontariatu
 • UPI / Baby+ Dom dziennej opieki dla dzieci od 3 miesięcy do 3 lat. Opiekunowie zapewniają swoim podopiecznym podstawową opiekę zdrowotną oraz czuwają nad ich prawidłowym rozwojem psychomotorycznym
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków związanych z opieką społeczną, psychologią, socjologią, pedagogiką, muzykoterapią, terapią kreatywną itp.
  • możliwość wolontariatu
 • Karmina Palace Resort - Barceló Group Manzanillo
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków związanych z turystyką i rekreacją
  • możliwość wolontariatu
 • Holcim-Apasco:
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków biznesowych
 • ASILO DE ANCIANOS- Dom opieki dla osób starszych, nie mających gdzie się podziać lub nie mogących już dłużej o siebie dbać. Ośrodek zapewnia stałą, w ramach swoich możliwości, opiekę medyczną oraz socjalną.
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków związanych z opieką społeczną, psychologią, socjologią, pedagogiką, muzykoterapią, terapią kreatywną itp.
  • możliwość wolontariatu
 • Centre for Support of Women (CAM): To organizacja, do której zgłaszają się kobiety dotknięte przemocą oraz wykorzystywane seksualnie. W ośrodku kobiety szukają pomocy prawnej i psychologicznej oraz schronienia.
  • oferta praktyk skierowana do studentów kierunków związanych z opieką społeczną, psychologią, socjologią, pedagogiką, muzykoterapią, terapią kreatywną itp.
  • możliwość wolontariatu
 • Stichting Amiguito: Nasza organizacja również szuka wolontariuszy i osób zainteresowanych stażem, które pomogą nam koordynować projekty w Meksyku
  • oferta praktyk skierowana do studentów wszystkich kierunków studiów
  • możliwość wolontariatu

 

© Copyright 2011 Brains at Work