Projektowe

Warsztaty dla kierowników projektów. Prowadzone w oparciu o specyficzne narzędzia wykorzystywane  w  toku realizacji  projektów z  pomocą  metodyki  PRINCE 2 jak również wytycznych PMI.

 

Oferujemy między innymi:

 • Budowanie i Zarządzanie Zespołem Projektowym
  • tworzenie harmonijnego i efektywnego zespołu projektowego 
  • rozdzielanie ról w zespole projektowym 
  • przydzielanie zadań i motywowanie do ich wykonania 
  • cykl życia zespołu
  • efektywna komunikacja w grupie
  • efektywność osobista w pracy wielozadaniowej
  • kreatywne rozwiązywanie sytuacji problemowych w projekcie 
 • Metodyka Project Management
  • szkolenie zbudowane w oparciu o uniwersalny model IPMA 
  • cztery fazy zarządzania projektem
 • Konflikt w projekcie
  • konflikty emocjonalne i zadaniowe
  • dostrzeganie i wykorzystywanie korzyści płynących z konfliktów na tle zadaniowym 
  • wczesne rozpoznawanie i dostosowywanie reakcji do sytuacji mogących rodzić konflikty w zespole 
  • techniki komunikacji wykorzystywane w sytuacjach konfliktowych
  • komunikacja asertywna narzędziem egzekwowania oczekiwań

 

 

© Copyright 2011 Brains at Work