Menadżerskie

Szkolenia przeznaczone dla menedżerów różnych szczebli zarządzania oraz dla niektórych stanowisk specjalistycznych.

 

Oferujemy m.in.:

  • Trening umiejętności kierowniczych
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Rozmowy oceniające
  • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
  • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
  • Przywództwo
  • Moderowanie spotkań, zebrań i narad
  • Wystąpienia publiczne
  • Zarządzanie zespołem
© Copyright 2011 Brains at Work